Tải game
Nạp thẻ

UPDATE 2.0 - NGAO DU THIÊN HẠ

Chư vị Đạo hữu thân mến, dưới đây là tổng hợp các tính năng mớ trong bản update 2.0 - Ngao Du Thiên Hạ sắp ra mắt của Mộng Ảo Tu Tiên:

1. Thêm tính năng Vấn Đạo

Tự do lựa chọn tuyến thân thế, cốt truyện tương tác hoàn toàn mới, đa dạng hóa nhân sinh, nhân vật của đạo hữu có tạo hóa như thế nào đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của từng người.
 

2. Thêm tính năng nung pháp bảo

Nung pháp bảo có thể thay đổi Nội Đan Pháp Bảo, và thêm Shop Tinh Phách Pháp Bảo, sau khi tách vật phẩm liên quan đến pháp bảo sẽ nhận Tinh Phách Pháp Bảo dùng đổi vật phẩm nâng sao Đại Điện Tông Môn và Pháp Bảo, Nội Đan các cấp.


3. Thêm tính năng Tông Môn Ngoại Sự

Tính năng giảm tải hoàn toàn mới, trong Tông Môn có thể phái đệ tử hoàn thành săn bắt, Chợ Đen và Trấn Yêu Tháp, nhiều tính năng sau này sẽ tiếp tục cập nhật vào tính năng này.


4. Thêm tính năng Bí Cảnh Long Tộc

Chịu ảnh hưởng của Tiên Ma Đại Chiến, lối vào Bí Cảnh Long Tộc đã bị phát hiện, vào Bí Cảnh sẽ nhận được bảo bối Long Tộc sưu tầm.


5. Thêm tính năng vân du

Các vị đạo hữu có thể đem linh vật cùng vân du đại lục, các nguồn nguyên liệu như Linh Thạch đang đợi các đạo hữu khai quật, mỗi map đều có đồ giám tương ứng, gom đủ đồ giám hoàn chỉnh sẽ được thêm buff thuộc tính duyên phận. Nguyên liệu vân du có thể đổi trong Shop Săn Bắt.
 

6. Thêm tính năng công pháp tự động nâng cấp

Nnhậm chức Ngự Sử Đại Phu sẽ được dùng, click chọn sẽ tự động tiêu hao Linh Khí nâng cấp công pháp. Ưu tiên nâng cấp công pháp tiêu hao Linh Khí. Nếu Linh Căn và công pháp cùng lúc tick chọn tự động nâng cấp, thì ưu tiên nâng cấp Linh Căn.
 

7. Thêm tính năng luyện hóa

Sau khi đạo hữu phi thăng sẽ mở, lối vào tính năng trong Khí Thất ở Động Phủ, các vị đạo hữu có thể dùng tính năng này luyện hóa thuộc tính trang bị đang đeo trên người để từ đó đạt tối đa.

 

Tổng hợp các tối ưu hóa trong bản Update sắp tới của Mộng Ảo Tu Tiên:

1. Thêm thông báo kho đầy:
Khi có Tiên Bộc làm việc trong Động Phủ, sẽ có thông báo đếm ngược đầy kho. Tiện cho các đạo hữu sắp xếp Tiên Bộc.

2. Điều chỉnh cơ chế làm mới của Ám Kim Phường, giúp các đạo hữu giai đoạn cấp độ khác nhau đều có thể làm mới chính xác ra vật phẩm cấp hiện tại đang cần.

3. Trong giao diện chính của Linh Mạch thêm nút Nhật Ký, sau khi nhấn vào sẽ xem được nhật ký Linh Mạch.

4. Tiên Đồ Các gồm 2 tab, lần lượt hiển thị thành tựu đã đạt và chưa đạt. Trong mô tả thành tựu chưa đạt thêm điều kiện hoàn thành của nhiệm vụ.

5. Thưởng cảm ngộ Tiên Đồ Các chuyển từ cách tính khấu trừ ban đầu sang cách tính tích lũy, tăng tốc độ nâng cấp cảm ngộ.

6. Ưu hóa tính năng video quảng cao 3 lần/ngày của Thần Du, các đạo hữu nhận vật phẩm tương tự sẽ được cộng dồn rồi cùng phát, bao gồm thư và text thông báo. Tính năng bổ sung Thần Du sẽ bao gồm Thần Du của video quảng cáo, có thể lựa chọn theo yêu cầu.

7. Giảm yêu cầu chiêu mộ cao cấp trong Đệ Tử Viện, từ Đệ Tử Viện đạt Lv31 hoặc nhậm chức Ngự Sử Đại Phu sửa thành Đệ Tử Viện đạt Lv21 hoặc nhậm chức Tuần Tra Ngự Sử.

8. Sau khi nâng Đệ Tử Viện lên cấp tối đa, có thể dùng chiêu mộ thường chiêu mộ được đệ tử 5 sao.

9. Ưu hóa tính năng Phi Thư, thêm tính năng kéo xuống, có thể xem hết toàn bộ nội dung.

10. Ưu hóa tính năng thời trang trong Y Các, thời trang đã nhận sẽ ở trên thời trang chưa nhận, tiện cho việc thay đổi.

11. Ưu hóa logic hiển thị thưởng thí luyện Cấm Địa Tông Môn, nếu số lượng vật phẩm của Di Tích này >4, giao diện hiển thị đổi thành trượt.

12. Ưu hóa hiệu quả buff Thất Tinh Trận, hiện tại pháp bảo cấp cáo có thể thay thế pháp bảo cấp thấp kích hoạt hiệu quả buff.

- VD: [Pháp bảo hoàn mỹ] 7 pháp bảo đều là thượng phẩm, thuộc tính cơ bản của pháp bảo hiện đeo +10%.

- Sau khi ưu hóa, 6 pháp bảo thượng phẩm, 1 tiên khí thượng phẩm cũng có thể kích hoạt.

13. Đan Phương thêm tính năng Nội Thị, tiện theo dõi tình hình dùng đan của bản thân lúc luyện đạn.

14. Tính năng tự chọn trang bị thí luyện Cấm Địa Tông Môn, trước khi tiến hành thí luyện Cấm Địa Tông Môn, có thể dựa vào tình hình bản thân để chọn cấp trang bị rớt.

15. Ngộ Đạo Thư trong Linh Ngọc Lâu và Công pháp Bảo Khố Tông Môn trong Thiên Giới Đại Lục thêm nhắc nhở đã học.

16. Ưu hóa hiển thị Đan Phòng, Khí Thất, trong giao diện thêm mũi tên chỉ xuống, mở/ẩn Đan Phương/Bản Vẽ phẩm bậc đang chọn.

17. Khi đổi Thôn Thiên Tháp, thêm click hiện khung chữ số, có thể nhập số lượng chỉ định để đổi.

18. Ưu hóa thưởng Phong Thần Đài, Ngộ Tính Đan & Trường Sinh Đan trong thưởng hiện tại có thể chọn cấp độ.

19. Ưu hóa quy tắc dùng Tôi Linh Đan, hiện tại có thể dùng hàng loạt Tôi Linh Đan.

20. Ưu hóa logic kích hoạt đồ giám trang bị, sau khi ưu hóa trang bị do đại đa số tính năng sản sinh sẽ không cần phải đeo 1 lần mới có thể kích hoạt đồ giám nữa.

21. Sau khi nâng cảnh giới, sẽ nhận được thư chúc mừng do nhân vật gửi tới.

22. Tăng giới hạn cấp độ. Mở thêm 2 cấp Tiên Tôn và Tiên Đế.

23. Tăng giới hạn đúc hồn, kết hợp với cấp nhân vật.

24. Thêm 1 loạt đệ tử và đạo lữ.

25. Thêm sản sinh ra pháp bảo thần khí.

26. Thiên Cơ Tháp tăng 10 tầng.

 

Trong bản update - Ngao Du Thiên Hạ này tới, các giới hạn cũ sẽ được nâng cấp tối ưu hơn, chi tiết như sau:

1. Số ô ban đầu của túi đồ tăng lên 10 ô.

2. Giới hạn cấp luyện đan và luyện khí mỗi loại tăng lên 4 cấp. Và có sản sinh ra Đan Phương, Bản Vẽ, Đan Lư, Khí Đỉnh tương ứng.

3. Trấn Yêu Tháp tăng thêm 5 tầng, có thể tiếp tục khiêu chiến cực hạn.

4. Sơn Hà Ảo Cảnh tăng thêm 4 tầng, và trong nhiệm vụ ngày thêm nhiệm vụ vân du tặng lượt chọn đệ tử.

5. Shop Thiên Cơ Tháp khi nhấp đổi vật phẩm, thêm khung nhắc nhở chọn số lượng đổi.

6. Thuộc tính tốc độ tu luyện do nâng cấp Đại Điện Chưởng môn mang lại sẽ tăng vào thuộc tính tốc độ tu luyện của user trong Nội Thị.

7. Giới hạn cấp ngộ đạo tăng lên 10 cấp và sản sinh Ngộ Đạo Thư mới.

8. Linh Ngọc Lâu trong Chợ, Tàng Bảo Các thêm 3 tầng, Tiên Nguyên Lâu thêm 1 tầng. Nhiều trân bảo đợi mua.

9. Thêm 1 loạt đan dược mới, có thể xem trong đan dược Nội Thị.

10. Tăng thêm 9 trang bị cấp Thần, tăng thêm tính năng đồ giám và duyên phận tương ứng.

11. Tăng thêm 3 Linh Thú.

12 Thêm 4 loại thảo dược và quặng, dùng nâng cấp Tẩy Tủy Trì.

 


 

Game