Tải game
Nạp thẻ

[SỰ KIỆN] TÍCH NẠP TIÊN NGỌC PHỦ

Chư vị đạo hữu thân mến, Tiểu An xin giới thiệu với chư vị Đạo hữu sự kiện tích nạp Tiên Ngọc Phủ, đạt đủ mốc sẽ nhận được vô số phần quà

Chi tiết như sau:

1. Tịch nạp đạt mốc 1000 Tiên ngọc

Nhận ngay:

- 20 000 linh thạch

- 20 000 gỗ

- 20 000 thức ăn

- 20 000 vẫn thiết

- 10 Tẩy tủy đan

- 500 Danh vọng

- 01 Hông Mông Quyển 1

- 01 Hồng Mông Quyển 2

2. Tích nạp đạt mốc 5000 tiên ngọc

Nhận ngay:

- 80 000 linh thạch

- 80 000 gỗ

- 80 000 thức ăn

- 80 000 vẫn thiết

- 20 Tẩy tủy đan

- 1000 danh vọng

- 01 Hồng Mông Quyển 3

- 01 Hồng Mông Quyển 4

3. Tích nạp đạt mốc 10 000 tiên ngọc

Nhận ngay:

- 100 000 linh thạch

- 100 000 gỗ

- 100 000 thức ăn 

- 100 000 vẫn thiết

- 30 Tẩy tủy đan

- 2000 danh vọng

- 01 Thiên Diễn Thần Tiên

- 01 Dụ Thực - Siêu

4. Tích nạp đạt mốc 30 000 tiên ngọc

Nhận ngay:

- 150 000 linh thạch

- 150 000 gỗ

- 150 000 thức ăn

- 150 000 vẫn thiết

- 500 Luyện Đan Tâm Đắc

- 500 Luyện Khí Tâm Đắc

- 01 Hoàng Hạo Diệu Pháp

- 3000 danh vọng

5. Tích nạp đạt mốc 80 000 tiên ngọc

Nhận ngay:

- 20 Phụng Minh Khí Đan

- 20 Phụng Minh Căn Cốt Đan

- 20 Phụng Minh Phách Đan

- 20 Phụng Minh Pháp Đan

- 800 Luyện Đan Tâm Đắc

- 800 Luyện Khí Tâm Đắc

- 01 Huyền Hạo Diệu Pháp

- 4000 danh vọng

6. Tích nạp đạt mốc 150 000 tiên ngọc

Nhận ngay:

- 50 Phụng Minh Khí Đan

- 50 Phụng Minh Căn Cốt Đan

- 5000 tiên nguyên thạch

- 5000 linh ngọc

- 1000 Luyện Đan Tâm Đắc

- 1000 Luyện Khí Tâm Đắc

- 01 Địa Hạo Diệu Pháp

- 6000 danh vọng

7. Tích nạp đạt mốc 300 000 tiên ngọc

Nhận ngay:

- 80 Phụng Minh Phách Đan

- 80 Phụng Minh Pháp Đan

- 10 000 tiên nguyên thạch

- 10 000 linh thạch

- 2000 Luyện Đan Tâm Đắc

- 2000 Luyện Khí Tâm Đắc

- 01 Thiên Hạo Diệu Pháp

- Linh Đản - Huyền Vũ

 

Game