Tải game
Nạp thẻ

[GIỚI THIỆU] GÓI CẢNH GIỚI

Đạo hữu thân mến, khi đạt tới cảnh giới, hệ thống sẽ khai mở ưu đãi gói cảnh giới tương ứng với cảnh giới hiện tại của Đạo hữu. Mộng Ảo Tu Tiên có các gói cảnh giới sau: 

1. Gói Kim Đan 

- Tiên ngọc: 300

- Lệnh tấn thăng đệ tử nội môn: 1

- Thập Đoạn - Ngọc Hư Bào: 1

- Gỗ: 3000

- Vẫn Thiết: 3000

- Đồ Ăn: 3000

2. Gói Nguyên Anh

- Tiên ngọc: 600

- Cổ Phật Xá Lợi: 3

- Tử Tinh Liên: 3

- Nhật Nguyệ Lộ: 3

- Hồng Hoang Huyết: 3

- Linh Thạch: 10 000

3. Gói Phân Thần

- Tiên ngọc: 680

- Lôi Hỏa Bát Hoang: 1

- Ẩm Tửu Lệnh: 10

- Danh Vọng: 1000

- Cống hiến Môn phái: 1000

4. Gói Hợp Thể

- Tiên ngọc: 1000

- Gói Phù Tô Yêu Nguyệt: 1

- Thánh Thú Hạch: 40

- Chiến Thần Lục (Thác Bản): 15

- Long Ngọc: 20

5. Gói Động Hư

- Linh Đản - Cửu Thiên Hồ: 1

- Tiên ngọc: 1000

- Thức ăn linh thú: 50

- Liên hoa thảo: 50

- Thú linh Kim đan: 50

6. Gói Đại Thừa

- Tiên ngọc: 2880

- Hình Thiên Thuẫn - Chính: 1

- Tru Tiên Kiếm - Chính: 1

- Vạn Trường Sinh Lệnh - Chính: 1

- Lang Vương Nội Đan: 3

 

Game