Tải game
Nạp thẻ

[GIỚI THIỆU] CÁC GÓI NẠP ĐẶC BIỆT

Chư vị Đạo hữu thân mến, ở bài viết này, Tiểu An xin giới thiệu tới chư vị Đạo hữu thông tin các gói nạp đặc biệt của Mộng Ảo Tu Tiên

1. GÓI NẠP ĐẦU

Nạp đầu 1 mốc bất kì, Đạo hữu sẽ nhận được thưởng gói nạp đầu bao gồm: 

- 01 Phàm Hạo Diệu Pháp (Công Pháp giúp tăng tốc độ tu)

- 01 Thập Đoạn - Tử Hư Kiếm

- 05 Tẩy Tủy Đan

- 01 Pháp tướng GIỚI HẠN - Hạo Hãn Tinh Không

2. GÓI NẠP NGÀY

a. Mốc 100k

- Chiến Thần Lục (Thác Bản): 3

- Tẩy Tủy Đan: 10

b. Mốc 200k

- Chiến Thần Lục (Thác Bản): 6

- Tẩy Tủy Đan: 20

c. Mốc 500k

- Chiến Thần Lục (Thác Bản): 15

- Tẩy Tủy Đan: 50

3. TÍCH NẠP LẦN 1

a. Mốc 60k

- 5000 gỗ

- 5000 vẫn thiết

b. Mốc 150k

- Ngộ Tính Đan 2: 5

- Linh Trì Lệnh: 3

c. Mốc 450k

- 10 000 gỗ

- 10 000 vẫn thiết

d. Mốc 1000k

- Ngộ Đan Phương 2: 1

- Động Phủ Thực Lệnh: 5

e. Mốc 2000k

- Mộc Lệnh: 1

- Vẫn Thiết Lệnh: 5

f. Mốc 5000k

- Tứ Phạn Linh Bản: 1

- Tứ Phạn Pháp: 1

g. Mốc 10 000k

- Mặt nạ Gấu Trúc: 1

- Chú Hồn Lệnh: 5

h. Mốc 15 000k

- Mộc Lệnh: 20

- Vẫn Thiết Lệnh: 20

i. Mốc 20 000k

- Vạn Kiếm Qui Tông: 1

- Chú Hồn Lệnh: 10

4. TÍCH NẠP LẦN 2

Tích nạp đạt đủ mốc sẽ nhận thêm các vật phẩm sau:

a. Mốc 60k

- Tẩy Tủy Đan: 10

- Chúc Long Chi Lực (5 năm): 3

- Luyện Đan Tâm Đắc (Lớn): 1

- Luyện Khí Tâm Đắc (Lớn): 1

b. Mốc 150k

- Tẩy Tủy Đan: 20

- Chúc Long Chi Lực (5 năm): 5

- Luyện Đan Tâm Đắc (Lớn): 3

- Luyện Khí Tâm Đắc (Lớn): 3

c. Mốc 450k

- Ngộ Tính Đan 3: 5

- Chúc Long Chi Lực (5 năm): 10

- Luyện Đan Tâm Đắc (Lớn): 10

- Luyện Khí Tâm Đắc (Lớn): 10

d. Mốc 1000k

- Thái Hư Diệu Pháp: 1

- Thái Hư Linh Bản: 1

- Đại La Tinh Đan: 3

- Chuồng Thú: 1

e. Mốc 2000k 

- Thức ăn Linh thú: 50

- Thần Thú Đan: 1

- Nguyệt Hoa Thảo: 50

- Liên Hoa Thảo: 50

f. Mốc 5000k

- Thức ăn Linh thú: 100

- Thần Thú Đan: 2

- Chân Linh Tâm Huyết: 50

- Thú Linh Kim Đan: 50

g. Mốc 10 000k

- Vô Tư Diệu Pháp: 1

- Vô Tư Linh Bản: 1

- Tàng Thư Diệp: 5

- Mê Ảo Kết Tinh: 5

h. Mốc 15 000k

- Linh Đản - Ma Giao: 1

- Chúc Long Chi Lực (50 năm): 2

- Ảo Hắc Thạch: 5

- Đạo Tổ Kim Đan: 5

i. Mốc 20 000k

- Ngục Hỏa: 1

- Chúc Long Chi Lực (50 năm): 5

- Tử Phong Tán - Chính: 3

- Thất Tinh Trận Lệnh: 3

4. CHỨC QUAN THIÊN ĐÌNH

a. Tuần tra Ngự Sử:

Tuần tra Ngự Sử bao gồm các quyền sau:

- Tự động nâng cấp Linh Căn

- Tỉ lệ độ kiếp thành công +5%

- Phản giáo môn phái trừ Danh Vọng -10%

- Bổng Lộc Môn Phái +50%

- Lượt vào Trấn yêu tháp mỗi ngày +1

- Dùng phòng Luyện Công Môn Phái không giới hạn chức vị

- Lượt vào chợ đen mỗi ngày +1

b. Giám sát Ngự Sử

Giám sát Ngự Sử bao gồm các quyền sau:

- Tự động nâng cấp Linh Căn

- Tỉ lệ độ kiếp thành công +10%

- Phản giáo môn phái trừ Danh vọng -15%

- Bổng lộc môn phái +100%

- Lượt vào Trấn yêu tháp mỗi ngày +1

- Dùng phòng Luyện Công Môn Phái không giới hạn chức vị

- Lượt vào chợ đen mỗi ngày +2

- Lượt Cơ Duyên kích hoạt mỗi ngày +2

Nhậm chức Ngự sử hiệu lực vĩnh viễn, giữ chức Ngự Sử càng cao, hoàn tiên ngọc ở mức cấp thấp

c. Ngự Sử Đại Phu

Ngự Sử Đại Phu bao gồm các quyền sau:

- Tự động nâng cấp Linh Căn

- Tỉ lệ độ kiếp thành công +15%

- Phản giáo môn phái trừ Danh Vọng -25%

- Bổng lộc môn phái +200%

- Lượt vào Trấn yêu tháp mỗi ngày + 1

- Dùng phòng Luyện Công Môn Phái không giới hạn chức vị

- Lượt vào chợ đen mỗi ngày +2

- Lượt Cơ Duyên kích hoạt mỗi ngày +2

- Chiêu mộ đệ tử mở trực tiếp Chiêu mộ cao cấp

- Dùng tăng tốc sản sinh Động phủ +1

Nhậm chức Ngự Sử có hiệu lực vĩnh viễn, bậc Ngự Sử càng cao sẽ hoàn tiên ngọc tương ứng với bậc thấp. Nhậm chức Ngự Sử Đại Phu nhận miễn phí Thần Kiếu Thuật, Thần Hồn Thập Di Thuật, Thần Du Thái Hư Thuật (Thượng Trung Hạ) 3 cuốn, tổng trị giá 1500 tiên ngọc

 

 

Game