Tải game
Nạp thẻ

SAU KHI PHI THĂNG

Hướng dẫn chi tiết sau khi phi thăng :

1. Sau khi phi thăng, việc đầu tiên bạn cần làm là tạo dựng tông môn, nâng cấp đại điện, chiêu mộ đệ tử và cho đệ tử đi ngao du cấm địa kiếm tài nguyên. 
- Tài nguyên trên tiên giới gồm có: tiên nguyên thạch (quan trọng nhất), linh ngọc, linh tủy, linh thạch (vẫn có thể sử dụng trên tiên giới)


2. Du ngoạn > khiêu chiến vực:  mỗi vực sẽ có 10 ải, khiêu chiến lần đầu sẽ nhận được tiên nguyên thạch nhất định, sau đó mỗi ngày có thể thu thuế tổng 10 lần – hãy chọn vực càng cao để thu thuế lấy tiên nguyên thạch


3. Du ngoạn > thiên cơ tháp : khiêu chiến thiên cơ tháp để nhận được “thiên cơ thạch”. Lưu ý có 2 loại debuff chủ yếu. dòng 1 thường là giảm vĩnh viễn, dòng 2 là giảm tạm thời. hãy lựa chọn cho phù hợp để đánh được đến ải cao nhất. Hãy sử dụng “Thiên Cơ thạch” để đổi linh dịch và tôi linh đan và hãy dùng hết cho đệ tử trên trận pháp > sẽ giúp chỉ số trận pháp tăng > bạn sẽ được tăng nhiều chỉ số hơn


4. Du ngoạn > Chiến trường tiên ma: chức năng này giống với dưới hạ giới, khiêu chiến bảng và cuối tuần đánh 2 phe nhận quà


5. Du ngoạn > Linh mạch : đây là nơi bạn để đệ tử đi đào khoáng mạch, tài liệu nhận được là các loại quặng luyện khí và linh ngọc. đệ tử có chỉ số đào bên ngoài, bên trong, dưới sâu, dưới sâu sẽ được nhận nhiều tài nguyên nhất. Linh mạch cũng khác nhau về thời gian đào và quà nhận được.


6. Du ngoạn > Linh vực: khi vượt qua 10 ải – thống nhất 1 khu vực sẽ mở, bạn có thể vào chiếm vị trí nhận linh tủy và đánh ma linh kiếm linh tủy , 1 ngày sẽ có 3 lượt chiếm và 10 lượt đánh ma linh.


7. Tông môn > cấm địa : cho đệ tử đi ngao du để nhận tài nguyên luyện khí, đan, tiên nguyên thạch, linh dịch. Hãy chọn những đệ tử có chỉ số buff tài nguyên nhận được và có tỉ lệ nhận trang bị để thêm phần may mắn. cấp cấm địa càng cao thì càng nhiều tài nguyên và trang bị bậc cao.


8. Tông môn > đệ tử viện : nơi thể hiện nhân phẩm của bạn qua những đệ tử bạn chiêu mộ.


9. Tông môn > trận pháp : kích hoạt đại trận sẽ giúp chỉ số của người chơi tăng lên đáng kể. hãy cho những đệ tử có kỹ năng buff cho trận pháp nhiều lên trận nhé. Hãy tẩy tủy và tôi linh cho những đệ tử 4* và 5* có skill trận pháp. Hãy cho đệ tử có dòng buff động phủ vào động phủ ngồi chơi nhé.


10. Tông môn > Tẩy tủy trì : khi bạn thừa tài nguyên thì hãy nâng cấp . tẩy tủy trì giúp tăng lượt tôi linh cho đệ tử và tăng tư chất cho đệ tử, ngoài ra đệ tử tẩy tủy có thể chuyển sang cho đệ tử khác.


11. Cách tiêu tài nguyên để tối ưu. 
- Bạn đừng vội dùng tiên nguyên thạch kiếm được mua công pháp, hãy tích tiên nguyên thạch để mua pháp bảo và nội đơn bạn muốn dùng, sẽ tăng rất nhiều chỉ số, ngoài ra bạn có thể vào chiến trường tiên ma đổi pháp bảo và nội đơn. Ngoài ra khi đạt chân tiên bạn có thể mua linh thú “Phượng Hoàng” bằng tiên nguyên thạch và “Thương Long” khi bạn đạt đến huyền tiên. Nếu cảm thấy tốc độ tu quá chậm, hãy mua diệu pháp tại bảo khố của các châu để tăng tốc độ tu. 
- Linh Ngọc dùng để mua bản vẽ luyện khí và luyện đan > ưu tiên mua các bản vẽ phàm tiên đan và huyền tiên đan, sau khi có đồ tiên thì hãy mua (ko nên mua trước). và khi đạt cảnh giới ngộ đạo (đọc sách) lv15 thì hãy mua sách tại tầng 1 đọc giúp bạn lên cấp nhanh hơn.
- Linh tủy: hãy mua đá nâng sao tông môn cho lên lv3 trước, tài nguyên thừa bạn có thể đổi lấy kẹo thuộc tính mình muốn cắn.
- Linh thạch : hãy vào tiên phường > tàng bảo các để dùng linh thạch mua tài liệu luyện khí và luyện đan trên tiên giới. tài liệu cần để nâng pháp bảo lv3 cũng như luyện tiên đan sau sẽ rất cần.

Game