Tải game
Nạp thẻ

ĐỆ TỬ VIỆN

【TÍNH NĂNG: CHIÊU MỘ ĐỆ TỬ - ĐỆ TỬ VIỆN】
 ĐẠO HỮU ĐÃ CHUẨN BỊ "CHIẾN" CHƯA NÀO? 
------------------------------------------
➤ Điểm đặc sắc nhất sau khi "Khai Tông Lập Phái" chính là tính năng Chiêu mộ đệ tử.
➤ Có thể chiêu mộ được nhiều đệ tử, mỗi đệ tử sẽ có Thiên phú và kỹ năng khác nhau, đồng nghĩa với việc để tử cũng có công dụng khác nhau.
-----------------------------------------
 Chiêu mộ thường: Dùng 5000 linh thạch để chiêu mộ 1 để tự từ 1 đến 4 sao
 Sử dụng gỗ và vẫn thiết để nâng cấp đệ tử viện.
➤ Nâng cấp Đệ tử viện sẽ tăng giới hạn Chiêu mộ đệ tử, tăng cấp sao đệ tử chiêu mộ được và mở Chiêu mộ cao cấp.
 Chiêu mộ cao cấp:
➤ Có thể mở chiêu mộ cao cấp sau khi Đệ tử viện đạt level 31 hoặc nhậm chức Ngự Sử Đại Phu .
-----------------------------------------
       
Cách nâng cấp Đệ tử:
 ➤Việc nâng tu vi cho Đệ tử sử dụng hệ thống Tu Vi Đan Dược riêng, không làm giảm tu vi của người lập ra Tông Môn.
➤ Có 4 loại Tu Vi Đan Dược dùng để nâng cấp đệ tử:
➤ Hoàng Tu Vi Đan: Tăng 100.000 tu vi cho 1 lần sử dụng
➤ Huyền Tu Vi Đan: Tăng 500.000 tu vi cho 1 lần sử dụng
➤ Địa Tu Vi Đan: Tăng 2.000.000 tu vi cho 1 lần sử dụng
➤ Thiên Tu Vi Đan: Tăng 10.000.000 tu vi cho 1 lần sử dụng

    
Sử dụng Tu Vi Đan Dược, đệ tử đạt cảnh giới mới sẽ được tăng chỉ số Thiên Phú và Kỹ Năng.
----------------------------------------
➤ Cách thu thập Tu Vi Đan:
➤ Đạo hữu có thể thu thập Tu Vi Đan bằng cách Ngao du Thiên Giới -> Khiêu chiến các tầng trong Thiên Cơ Tháp. Khiêu chiến thành công nhận Thiên Cơ Thạch. Sử dụng Thiên Cơ Thạch để đổi Tu Vi Đan Dược với Nhà Buôn trong Thiên Cơ Tháp.
-----------------------------------------
  
Sử dụng Đệ tử tham gia trận pháp tại "Tông Môn Trận" giúp tăng chỉ số tiên thân của nhân vật.
-----------------------------------------
Chúc Đạo hữu sớm chiêu mộ được toàn người tài!

Game